Rambla de Catalunya, 98 BIS, 3º 1ª - 08008 Barcelona
Nous parlons français
93-742-30-23 687-42-62-05
Menú

packs-de-asesoria

Packs d’assessoria integral

En Grup Gestor BCN t’oferim l’assessorament que millor s’adapti a les teves necessitats en matèria comptable, laboral i fiscal.

 

Els nostres Packs, pensats per oferir-te el millor servei a un preu competitiu, són:

 


Pack integral de Gestoria i Assessoria per a PIMEs 99€ /mes

Aquest pack inclou:

COMPTABLE Elaboració de comptabilitat respecte al pla general comptable.
Confecció i legalització de llibres comptables.
Realització de les Comptes Anuals.
FISCAL Assessorament de les obligacions fiscals de l’empresa.
Confecció, tramitació i presentació de tots els models fiscals necessaris i obligatoris davant l’Agència Tributària.
LABORAL Assessorament sobre gestió laboral i Seguretat Social.
Contractació d’empleats (Altes, modificacions i baixes de contractes, assegurances socials, nòmines, quitances, tc1, tc2…)

Extres:

Afegeix Laboral per 15€ per treballador (+IVA)
*Altes/baixes a Hisenda i SS tenen un cost puntual de 35€ (+IVA)


Pack integral de Gestoria i assessoria per a Autònoms39€ /mes

Aquest pack inclou:

COMPTABLE Elaboració de comptabilitat respecte al pla general comptable.
FISCAL Assessorament de les obligacions fiscals.
Confecció, tramitació i presentació de tots els models fiscals necessaris i obligatoris davant l’Agència Tributària.
LABORAL Assessorament sobre gestió laboral i Seguretat Social.
Contractació d’empleats (Altes, modificacions i baixes de contractes, assegurances socials, nòmines, quitances, tc1, tc2…).

Extres:

Afegeix Laboral per 15€ per treballador (+IVA)
*Altes/baixes a Hisenda i SS tenen un cost puntual de 35€ (+IVA)


Constitució de societats 375€ (+IVA)

 1. Si la forma escollida és la de Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) o Societat de Responsabilitat Limitada (SRL), la constituirem de forma telemàtica en 72h a través del sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d’Indústria i de la Pime, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE).
 2. També realitzem totes les gestions per a constituir altres formes jurídiques (como la Societat Professional, Societat Anònima i altres).


Alta d’Autònoms59,95€ (+IVA)

Aquest pack inclou:

 • Declaració d’alta a l’impost d’activitats econòmiques (IAE).
 • Alta censal: Declaració d’alta al cens d’empresaris i retenidors.
 • Alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (Tresoreria General).
 • Comunicació d’apertura del centre de treball (en cas d’haver-n’hi).


Elaboració de Nòmines15€ (+IVA)/mes per treballador

Aquest pack inclou:

Administració de personal

 • Confecció i presentació dels contractes de treball del personal de la teva empresa mitjançant el sistema Contrat@.
 • Tramitació i presentació de les cotitzacions dels treballadors i de la seva carta de pagament (TC2 i TC1), així com de les altes, baixes, i variacions mitjançant el Sistema Red.
 • Confecció i presentació telemàtica del model 111 trimestral o mensual, de liquidacions de retencions d’IRPF.
 • Confecció i presentació telemàtica del model 190 de resumen anual d’IRPF.
 • Confecció de certificats individuals de retencions d’IRPF.

Gestió de nòmines

 • Confecció de nòmines.
 • Confecció de liquidacions y quitances.


Declaració de la Rendades 24,95€ (+IVA)

Aquest pack inclou:

declaracionde-la-renta-borrador-cat

declaracionde-la-renta-basica-cat

declaracionde-la-renta-estandar-cat

declaracionde-la-renta-completa-cat
 


Skip to content